Legal insight

P.J. AERTS, "Het langverwachte nationaal pandregister", ODC Nieuwsbrief commercieel recht, oktober 2017

Middels het KB van 14 september 2017 werd er uiteindelijk een kader gecreëerd voor de activering van het pandregister, waardoor de ‘nieuwe’ Pandwet van 2013 vanaf 1 januari 2018 daadwerkelijk in werking zal treden. Dit pandregister maakt het pandrecht en eigendomsvoorbehoud kenbaar aan belanghebbenden en tegenwerpelijk aan derden. Een niet te onderschatten vernieuwing.