Legal insight

P.J. AERTS, "De nieuwe insolventiewet: tweede kans na faillissement", ODC Nieuwsbrief commercieel recht, november 2017

Op 1 mei 2018 zal de nieuwe Insolventiewet in werking treden waarin meerdere fundamentele vernieuwingen zullen worden doorgevoerd op het bestaande insolventierecht. Een van deze vernieuwingen betreft de mogelijkheid een nieuwe onderneming te starten, waarvan de inkomsten worden afgeschermd, vooraleer het lopende faillissement werd afgerond.