Legal insight

P.J. AERTS, "Voortaan ook Belgische collectieve vordering door zelfstandigen en KMO's", ODC Nieuwsbrief commercieel recht, oktober 2017

Op 1 september 2017 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor de collectieve vordering voortaan ook door zelfstandigen en KMO’s kan worden ingesteld. Dit zal deze partijen meer slagkracht geven om een schadevergoeding in te vorderen wanneer zij slachtoffer zijn van éénzelfde contractuele fout.