Legal insight

P.J. AERTS, "De nieuwe insolventiewet: aansprakelijkheid van gewezen bestuurders, zaakvoerders en leden van de directieraad", ODC Nieuwsbrief commercieel recht, november 2017

Op 1 mei 2018 zal de nieuwe Insolventiewet in werking treden waarin meerdere fundamentele vernieuwingen zullen worden doorgevoerd op het bestaande insolventierecht. Een treffende coördinatie alsook vernieuwing binnen het insolventierecht betreft de aansprakelijkheid van gewezen bestuurders, zaakvoerders, dagelijkse bestuurders, leden van een directieraad of van een raad van toezicht, alsook alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de onderneming werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad voor een faillissement.