Legal insight

ODC, "Nieuw Wetboek Vennootschappen & Verenigingen", ODC-Nieuwsbrief Vennootschapsrecht april 2019

Het op 28 februari 2019 door het Belgische Parlement goedgekeurde nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd op 4 april jongstleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe wetboek heeft als doel een vereenvoudiging en flexibilisering van het bestaande vennootschapsrecht door te voeren. De impact op het Belgisch ondernemingslandschap is ongezien. Olislaegers De Creus & Clerens biedt u graag een overzicht van de voornaamste wijzigingen.