Legal insight

D. CASAER, "Nieuw Belgisch ziekenhuislandschap op komst", Column Bouwen aan de zorg, februari 2018

Het Belgisch ziekenhuislandschap zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan. De bevoegdheden op het vlak van ziekenhuizen zijn in België verdeeld tussen de federale Belgische overheid en de gewestelijke Vlaamse overheid. Omdat beiden in besparingsmodus zitten, moeten er grote structuurwijzigingen komen in het ziekenhuislandschap om medische overconsumptie tegen te gaan.