Legal insight

D. CASAER, "Wijzigingen inzake deeltijdse arbeid in werking op 1 oktober 2017", ODC Nieuwsbrief HR Law, september 2017

De wet Werkbaar en Wendbaar Werk van 5 maart 2017 voorzag een hele reeks flexi-maatregelen om het arbeidsrecht meer af te stemmen op de noden van het bedrijfsleven. Eén deel van deze maatregelen heeft betrekking op deeltijdse arbeid.