Legal insight

D. CASAER, "Personeel voordelig verlonen met winstpremies", ODC Nieuwsbrief HR Law, november-december 2017

Het Zomerakkoord bevat ook een aantal maatregelen die van belang zijn voor personeelszaken, waaronder een nieuw kader voor het voordelig uitbetalen van winstpremies aan werknemers. In de Programmawet worden deze regels nu verder uitgewerkt. Deze wet zal vanaf 1 januari 2018 in werking treden.