Legal insight

D. CASAER, "Nieuwe wetgeving ziekenhuisnetwerken eindelijk gestemd", ODC-Nieuwsbrief Health & Care februari 2019

Het Belgisch ziekenhuislandschap zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan. Het heeft even geduurd, maar de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de aanpassingen aan de ziekenhuiswet goedgekeurd in de plenaire zitting van 14 februari 2019. Bedoeling is dat uiterlijk op 1 januari 2020 25 ziekenhuisnetwerken van start gaan die samenwerking vergen tussen de verschillende ziekenhuizen.