Legal insight

D. CASAER, “Kan de privacy-commissie binnenkort boetes opleggen aan bedrijven ?”, ODC HR Law Newsletter, April 2015 (Dutch version)

Op 12 maart 2015 werd in het Europees Parlement een nieuwe versie van de Privacy verordening goedgekeurd. Deze ontwerp verordening moet de intussen verouderde Europese richtlijn uit 1995 (95/46) vervangen, deze Verordening werd in Belgisch recht omgezet in 1992 (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Kan de Privacy-commissie binnenkort boetes opleggen aan bedrijven ?  

Op 12 maart 2015 werd in het Europees Parlement een nieuwe versie van de Privacy verordening goedgekeurd. Deze ontwerp verordening moet de intussen verouderde Europese richtlijn uit 1995 (95/46)  vervangen, deze Verordening werd in Belgisch recht omgezet in 1992 (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Ook al heeft het Europese Parlement haar zegje gedaan, toch moet dit nog in juni 2015 langs de Europese Raad passeren waardoor nog wijzigingen mogelijk zijn. De huidige teksten voorzien de mogelijkheid voor de toezichthouders zoals de Belgische Privacy-commissie om fikse boetes op te leggen aan ondernemingen die de regelgeving niet respecteren als tevens de verplichting voor ondernemingen die veel gegevensverwerkingen verrichten om een Privacy Officer aan te duiden.

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek voor de arbeidsrechtelijke context is het uitkijken of hetgeen in de meest recente tekstversie werd aanvaard, nl. dat toestemming van een werknemer wel degelijk nog een geldige grond tot verwerking van zijn gegevens vormt, ook in de verdere teksten behouden blijft.

 

 

 

 

 

 

 

De recent aangeduide Belgische Staatssecretaris voor Privacy liet alvast weten dat hij snel werk wil maken van de mogelijkheid voor de Privacy commissie om boetes op te leggen, desnoods zelfs eerder dan de volledige omzetting van de Europese Verordening, die tegen 2016 wordt verwacht.